Містобудівна документація

Підприємство виконує наступні роботи у сфері містобудівної документації:

Розробка генеральних планів та планів зонування населених пунктів.

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту. Генплан розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування насе­лення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки та благоустрою, цивільного захисту території та населення від природних і техногенних катастроф, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини,  традиційного характеру середовища історичних населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території. Використання земель за новим функціональним призначенням можливе виключно після затвердження генплану. Термін дії генерального плану населеного пункту не обмежується.

Відповідно до затвердженого генерального плану розробляється план зонування території (зонінг), детальні плани територій, програми соціально-економічного розвитку, галузеві схеми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, документацію із землеустрою, проектну доку­ментацію на будівництво.

План зонування території (зонінг) – містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон. План зонування території може розроблятися у межах генерального плану населеного пункту.

Приклади містобудівної документації, що була розроблена нашим підприємством.

 Генеральний план с. Тернівка Вільнянського району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування території с. Тернівка. Замовник: Тернівська сільська рада Вільнянського району Запорізької області. 2017 рік. Дана містобудівна документація затверджена. Розроблено та затверджено проект землеустрою щодо встановлення нових меж населеного пункту.

Генеральний план смт. Партизани (Рикове) Генічеського району Херсонської області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування території смт. Партизани (Рикове). Замовник: Партизанська селищна рада Генічеського району Херсонської області. 2017 рік. Дана містобудівна документація затверджена.

Внесення змін до Генерального плану м. Кам’янка-Дніпровська з розширенням меж населеного пункту та План зонування території м. Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області (у складі Генерального плану). Замовник: Виконавчий комітет Кам’янсько-Дніпровської міської ради Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області. 2017 рік. Дана містобудівна документація затверджена. Є позитивний висновок державної експертизи. Розроблено проект землеустрою щодо встановлення нових меж населеного пункту.