Головна

         Пріоритетним напрямком діяльності ТОВ «ІнЕТ», а також групи компаній у його складі є створення та безпосереднє впровадження геоінформаційних систем (ГІС систем), а саме:

– розробка та супроводження містобудівного та земельного кадастрів певної території (село (селище), сільська (селищна) рада, об`єднана територіальна громада, місто, район, область);

– розробка  та  супроводження єдиної  міжвідомчої геоінформаційної системи певної території  (село (селище), сільська (селищна) рада, об`єднана територіальна громада, місто, район, область);

–  розробка та супроводження АгроГІС (моніторинг земельного фонду       сільгосппідприємства, моніторинг сівозмін сільгосппідприємства тощо);

– розробка містобудівної документації: Генеральні плани населених пунктів, плани зонування як складові Генеральних планів;

– розробка землевпорядної документації, проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць (населених пунктів).

         Рекомендований порядок впровадження системи моніторингу інформації населених пунктів (територій):

– виконання геодезичних робіт (топографічна зйомка М1: 2000,M1: 500);

– розробка містобудівної документації (Генеральний план населеного пункту, план зонування як складова Генерального плану);

– розробка землевпорядної документації (проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць, меж населених пунктів);

– розробка та впровадження СМІРТ (системи моніторингу інформації розвитку територій), моніторинг земельного фонду об`єднаної  територіальної громади.

         ТОВ «ІнЕТ» має достатній технічний ресурс та професійних спеціалістів для розробки містобудівної документації та формування топографо-геодезичних зйомок різних масштабів (особливо  М1: 2000 та М1: 500) в електронному вигляді у векторному форматі у спеціалізованому програмному забезпеченні, яке надалі впроваджується на робочі місця відповідальним фахівцям Замовника з подальшою навчально-прикладною підтримкою.

         Після впровадження системи спеціалісти виконкомів рад всіх рівнів будуть мати можливість оперативно приймати ефективні адміністративні рішення та в найкоротші терміни отримувати необхідну максимально точну інформацію про містобудівний, земельний, водний фонд громади, інженерні мережі та адресні плани населених пунктів. Система також надає можливість моніторингу наявної інформації.

        На всіх етапах здійснення робіт та послуг спеціалістами групи компаній                ТОВ «ІнЕТ» забезпечується правова та фахова підтримка Замовника.