Землевпорядна документація

Підприємство виконує наступні роботи із землеустрою:

1. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць (населених пунктів).

Статтею 10 Закону України “Про Державний земельний кадастр” визначено об’єкти Державного земельного кадастру, відомості про які вносяться до Державного земельного кадастру.
Зокрема, об’єктом державного земельного кадастру є землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць. Статтею 32 Закону України “Про Державний земельний кадастр” встановлено, що відомості про межі адміністративно-територіальних одиниць вносяться до Державного земельного кадастру на підставі рішення відповідного органу місцевого самоврядування про встановлення і зміну меж адміністративно-територіальної одиниці, що є одночасно рішенням про затвердження землевпорядної документації, яка є підставою для внесення таких відомостей.

Відповідно до статті 173 Земельного Кодексу України межі села встановлюються і змінюються відповідно до проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць. Проекти землеустрою щодо зміни меж населених пунктів розробляються з урахуванням генеральних планів населених пунктів. Землі та земельні ділянки державної власності, включені в межі населеного пункту (крім земель, які не можуть передаватися у комунальну власність), переходять у власність територіальної громади.

Статтею 46 Закону України “Про землеустрій” визначено склад та зміст проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж сіл розробляються згідно з рішенням відповідної сільської ради.

2. Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту.

Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів проводиться відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року № 213 (зі змінами). Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель населених пунктів є затверджені генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій і детальні плани територій, дані Державного земельного кадастру, дані інвентаризації земель та державної статистичної звітності. В основі нормативної грошової оцінки земель населених пунктів лежить капіталізація рентного доходу, що отримується залежно від місцеположення населеного пункту в загальнодержавній, регіональній та місцевій системі виробництва та розселення, облаштування його території та якості земель з урахуванням природно-кліматичних та інженерно-геологічних умов, архітектурної, ландшафтної та історико-культурної цінності, екологічного стану, функціонального використання земель.

3. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їхніх режимоутворюючих об’єктів.

 Проекти такого типу розробляються з метою:
а) збереження природного розмаїття ландшафтів, охорони довкілля, підтримання екологічного балансу;
б) створення місць для організованого лікування та оздоровлення людей, масового відпочинку і туризму;
в) створення приміських зелених зон, збереження і використання об’єктів культурної спадщини;
г) проведення науково-дослідних робіт;
ґ) встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг;
д) визначення меж охоронних зон на місцевості та інших обмежень у використанні земель, встановлених законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, а також інформування про такі обмеження землевласників, землекористувачів, інших фізичних та юридичних осіб.

Проекти визначають місцеположення і розміри земельних ділянок, власників земельних ділянок, землекористувачів, у тому числі орендарів, межі територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого (округи і зони санітарної охорони), рекреаційного та історико-культурного (охоронні зони) призначення, водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, смуг відведення та берегових смуг водних шляхів, а також встановлюють режим використання та охорони їхніх територій.